Disse møter du

En rekke kjente navn står på programmet til Digitaliseringskonferansen 2021.

Konferansier

Siri Lill Mannes portrett

Siri Lill Mannes

Daglig leder
SpeakLab
Mannes er en erfaren programleder. Hun har blant annet stått for åpningen av OECDs World Forum i Paris og ledet NHOs årskonferanse. Hun jobbet som utenriksreporter i TV 2 fra starten i 1992, og ledet TV2 Nyhetenes hovedsendinger i en årrekke, fram til hun sluttet i 2010. I 2000 fikk hun Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Mannes har hovedfag i historie, mellomfag i russisk og har utgitt to bøker.

Videohilsen

Erna Solberg portrett

Erna Solberg

Statsminister
Erna Solberg har vært Norges statsminister siden 2013 og partileder i Høyre siden 2004. Hun har representert Hordaland på Stortinget siden 1989. Solberg er cand.mag. fra Universitetet i Bergen (1986), med fagene sosiologi, sammenliknende politikk, statistikk og sosialøkonomi. Hun har hele sin yrkeserfaring fra politikken og organisasjonslivet, hovedsakelig med ulike stillinger og tillitsverv i Høyre.

Innledere

Linda Hofstad Helleland portrett

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister
KMD
Helleland har tidligere vært barne- og likestillingsminister og kulturminister. Før det kom hun fra Stortinget, hvor hun var leder for Transport- og kommunikasjonskomiteen. Helleland har tre stortingsperioder bak seg og har hatt en rekke offentlige verv også internasjonalt, blant annet delegat i FNs generalforsamling, NATOs parlamentariske forsamling og visepresident i World Anti-Doping Agency.
Steffen Sutorius portrett

Steffen Sutorius

Direktør
Digitaliseringsdirektoratet
Sutorius er direktør i Digitaliseringsdirektoratet og tidligere direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) siden 2016. Før det kom han fra direktørstilling i konsulentselskapet Metier. Han har bakgrunn fra Statens pensjonskasse der han gjennnomførte av et av de største smidige it- og endringsprosjektene i offentlig sektor, Perform. Sutorius er siviløkonom fra Norges handelshøyskole.
Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør
Skatteetaten
Schanke Funnemark ble skattedirektør i oktober 2020. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Lånekassen, hvor hun var fra 2018. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Skatteetaten. Blant annet har hun vært regiondirektør for Skatt sør, assisterende skattedirektør og avdelingssjef ved Bærum ligningskontor. Schanke Funnemark er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær Kreftforeningen

Ingrid Stenstadvold Ross

Generalsekretær
Kreftforeningen
Ross har vært generalsekretær i Kreftforening siden 2020, hvor hun har jobbet fra 2014; bl.a. som kommunikasjonssjef. Ross har tidligere jobbet i Hørselshemmedes landsforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har lang erfaring fra politisk påvirkningsarbeid, organisasjonsutvikling og ledelse. Ross er styreleder i Stiftelsen Dam og styremedlem i Abelia. Hun er utdannet innen statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Liv Dingsør portrett

Liv Dingsør

Daglig leder
DigitalNorway
Dingsør har siden 2020 vært daglig leder for DigitalNorway, hvor hun fra 2018 var viseadministrerende direktør og leder forretningsutvikling. Hun har bakgrunn fra DNB og Aker ASA, samt flere selskaper hun har ledet gjennom store endringer. Dingsør er siviløkonom fra NHH og tidligere landslagskjører i snowboard. I 2020 var Dingsør en del av regjeringens ekspertgruppe for datadeling i næringslivet.
Roar Olsen, direktør Unit, medlem Skate

Roar Olsen

Direktør
Unit
Olsen har siden 2018 vært direktør for Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. Han har vært adm. direktør for UNINETT, divisjonsdirektør strategi i Direktoratet for e-helse, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet og avdelingsdirektør og leder for Altinn i Brønnøysundregistrene. Olsen var også seksjons- og prosjektleder i SPK og prosjektleder i Storebrand. Han er utdannet ved Krigsskolen og ved BI og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Geir Håøy, administrerende direktør i Kongsberg Gruppen ASA

Geir Håøy

Administrerende direktør
Kongsberg Gruppen ASA
Håøy har hatt ulike stillinger Kongsberg Gruppen siden 1993. Han har bred internasjonal erfaring, bl.a. som sjef for Kongsberg Maritime i Singapore og Sør-Korea i en årrekke. Håøy har siden 2010 vært en del av ledelsen i Kongsberg Gruppen og ble konsernsjef i 2016.
Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter AS

Bernt Reitan Jenssen

Administrerende direktør
Ruter AS
Jenssen har vært administrerende direktør i Ruter siden 2008. Han har vært medlem av en rekke offentlige råd og utvalg knyttet til kommunikasjon og samferdsel, blant annet ledet arbeidet med rapporten Transport21. Rapporten var bestilt av Samferdselsdepartementet og gir råd om hvordan Norge best kan innrette innsatsen for forskning, utvikling og innovasjon i samferdselssektoren.
Knut Bjørgaas portrett

Knut Bjørgaas

Avdelingsdirektør
Digitaliseringsdirektoratet
Bjørgaas er utdannet sivilingeniør innen elektro og data fra NTH, og har jobbet med forretningsutvikling, prosessforbedring og digitaliseringsprosjekter innenfor telekom, finans og forsikring i over 20 år.
Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS, medlem Skate

Kristin Weidemann Wieland

Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
KS
Weidemann Wieland har vært områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS fra 2018. Hun har tidligere bl.a. vært kommunaldirektør i Bærum kommune og vise-adm.dir i Helse Sør-Øst RHF. Hun er utdannet siv.ing. i Informasjonssystemer fra NTH og har en MBA i strategisk ledelse fra NHH.
Tonje Sandberg, adm. direktør Accenture

Tonje Sandberg

Administrende direktør
Accenture Norge
Sandberg har vært CEO i Accenture Norge siden 2015. Hun har vært styreleder i selskapet og direktør for oppbygging av Accentures helsesatsing i Norden de siste 12 år. Hun har hatt sentrale roller i Accenture i 30 år; bl.a. innen helse, offentlige service high tech og media. Sandberg er Master of Business and Administration fra BI Norwegian Business School.
Mali Hole Skogen, teknologi- og bærekraftsdirektør IKT-Norge

Mali Hole Skogen

Teknologi- og bærekraftsdirektør
IKT-Norge
Hole Skogen har jobbet med bærekraftspørsmål hele sin karriere og har bl.a. ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC) og vært kampanjeleder for Hold Norge Rent. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn. Hole Skogen har en master i økologi med fordypning i matematikk og statistikk.
Espen Aasen, ekspedisjonssjef Helse- og omsorgsdepartementet

Espen Aasen

Ekspedisjonssjef
Helse- og omsorgsdepartementet
Aasen har vært ekspedisjonssjef i Spesialisthelsetjenesteavdelinga i HOD siden 2018. Han kom da fra stilling som assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Han har også bakgrunn fra Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Aasen er utdannet siviløkonom ved Norge handelshøyskole.